Saturday, April 3, 2010

Final Paper: Pambansang Wika

Kung ang wika ay kasangkapan ng tao upang ilahad ang nilalaman ng kanyang isip at damdamin, ang ano mang makakaimpluwensiya sa tao ay makakaimpluwensya din sa wika nito. At dahil nga ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon, ang uri ng lipunan kung saan ginagamit ang wika ay malaki ang impluwensiya dito. Kaya naman, kung susuriin ang wika ng ating bansa, madaling pag-aralan ang uri ng ating lipunan.

Kapag tinignan natin ang ating pambansang wika na Filipino, makikitang marami sa mga salita ay kinuha sa Tagalog. Kung tatanungin natin kung bakit, ito ay dahil ang capital city natin ay Metro Manila at ito ay nasa rehiyon ng mga Tagalog. Kahit pa naman noong panahon pa ng Kastila ay Maynila na ang kapitolyo ng Pilipinas, kaya madalas ay Tagalog ang nagagamit maliban sa mga nakakaalam ng Espanyol. Maging ang paggamit ng mga salitang Espanyol ay may pagka-elitista ang paggamit sa atin, kasi ang mga gumagamit ng mga salitang ito ay ang mga ilustradong Don at Donya noon.

Sa ngayon, mataas ang tingin ng ating lipunan sa mga magaling gumamit ng wikang Ingles. Kung bakit naman ganito ay makikita pa rin sa uri ng ating lipunan. Makikita na malaki ang tingin natin sa wikang Ingles dahil tayo ay nakatali sa bansang Estados Unidos. Ang ating ekonomiya ay nakasalalay sa ekonomiya ng Estados Unidos. Dahil dito malaki rin ang impluwensiya ng Estados Unidos sa pulitika ng ating bansa, dahil ito ay nasa kanilang interes.

Sa palagay ko ang ating problema ay hindi ang hindi pagkakaroon ng pambansang wika. Ang problema natin ay ang mas mababang halaga nito kung ikukumpara sa wikang Ingles. Makikitang ang kadahilanan nito ay ang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Estados Unidos. Kung magkakaroon ng halaga ang ating wika, at kung ang wika natin ay bigyan ng respeto ng ibang bansa, kailangang makawala tayo sa ating pagkasailalim at pagkatali sa Estados Unidos. Kailangan rin may maibigay tayong kontribusyon sa mundo, mapakultural man, intelektwal, ekonomikal, at iba pa. Ito ay upang respetuhin ang ating bansa ng iba at maitaas ang estado ng ating wika.

Jon Louis de Leon

No comments:

Post a Comment