Tuesday, February 2, 2010

PANLOLOKO

“People always have been the foolish victims of deception and self-deception in politics, and they always will be until they have learnt to seek out the interests of some class or other behind all moral, religious, political and social phrases, declarations and promises.”

Sa labanan ng mga uri, ang masa ang mas madaling madala sa ideolohiya ng mga nakatataas na uri sa lipunan. Nadadala sila sa mabulaklak na pananalita at edukadong ideolohiyang galing sa namumunong-uri. Gagamitin ng elitistang uri ang kapangyarihan ng mga panlipunang institusyon sa kanilang mga pangako at mabulaklak na litanya.

Isang ehemplo nito ang nangyari sa ating kasaysayan. Sa pagdating ng mga Kastila ay baon nila ang layuning alipinin ang itinuturing nilang mga barbarong Pilipino. Naging matagumpay sila sa misyong ito gamit ang kanilang mga matatamis na pangako na nakapaikot sa kapangyarihan ng simbahang Katoliko na isang institusyong panlipunan. Naloko at nadala tayo sa kanilang epektibong istratehiya ngunit nahimasmasan nang magsikap tayong malaman ang mapang-aliping ideolohiya sa ilalim ng magagandang pananalita. Ito ang masaklap na katotohanang dapat inaalam ng masa. Kailangan nilang tuklasin ang interes ng namumunong-uri sa likod ng kanilang mga mapagbalatkayong pangako.

--japa miranda

No comments:

Post a Comment