Tuesday, February 2, 2010

Rebolusyon at Pakikibaka: Pagprotekta sa Bayan

He (P. Kievsky) is unaware that a national uprising is also "defense of the fatherland"! A little thought, however, will make it perfectly clear that it is so, since every "nation in revolt" "defends" itself, its language, its territory, its fatherland, against the oppresor nation.

A Caricature of Marxism and Imperialist
Economism, Vol. 23, p. 61

Ang rebolusyon ay isang digmaang bayan na sa tingin nakararami ay isang madugong labanan. Marahil ay dahil na rin ito sa kasaysayan ng ating bansa. Noong panahon ng mga Kastila, ang rebolusyon ay ginamitan ng mga itak ng mga katipunero laban sa mga baril ng mga Kastila. Maraming namatay upang ipaglaban ang kanilang paniniwala, makamit ang karapatan at kalayaan at upang maprotektahan ang inang bayan. Ang pakikibaka ay isa sa mga paraan upang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng isang bayan na malayo sa kamalayan ni Kievsky.Hindi alam ni Kievsky na ang rebolusiyon o pakikibaka ay isang paraan upang labanan ang mapang-aping dayuhan o pinuno upang maprotektahan ang isang bayan. Ngunit hindi lamang ito nagtatapos sa pagprotekta ng isang teritoryo sapagkat nasasaklaw din nito ang mga taong napapaloob dito kasama na rin ang kultura at wika ng mga taong ito. Kung iisipin maraming rebolusyon na ang naganap sa Pilipinas. Mula sa panahon ng mga Kastila, Amerikano, at maging panahon ni Marcos at Estrada ay ngakaroon ng pakikibaka upang madepensahan ang bayan na lugmok sa pang-aapi at pagbawi ng mga karapatan. Isa ito sa mga patunay at kahalagahan ng pakikibakadahil ang bawat naaping bayan at mamamayan ay lumalaban upang mapanatili ang kapayapaan at karapatan na tinatamasa ng mamamayan.Ang rebolusyon na nagdulot ng pagkakaisa sa mamayang Pilipino ay ang ang rebolusyon laban sa pamumuno ni Marcos kung saan itinatag niya ang batas militar. Dito ay nagkaroon ng mapayapang rebolusyon. Sa pagkakataong ito, ang mga Pilipino ay lumaban upang maibalik ang mga nawalang karapatan at mapatalsik ang isang diktador na inabuso ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kung iispin, bago pa magsimula at rebolusyon na ito ay marami na ang nabuwis ng buhay sa pakikibaka upang makamit ang kapayapaan at isa na dito ay si Ninoy Aquino na siyang gumising sa kamalayaan ng mamayan at nagpuwersa sa mga ito na makibaka.


Ito ang irony sa pakikibaka sapagkat upang makamit ang kapayapaan ay kinakailangan na magbuwis muna ng buhay at magkaroon ng karahasan. Marahil ay maaring kulang sa kamalayan at nabubulag sa katotohanan ang mamayan kaya;t kinakailangan muna na may gumising at masaktan upang bumuhos ang galit at tuluyang lumaban ang isang bayan.


-Lucero

No comments:

Post a Comment