Tuesday, February 2, 2010

Wika sa Rebolusyon

" A revolutionary is not one who becomes revolutionary with the onset of the revolutionary with the onset of the revolution, but one who defends the priciples ad slogans of the revolution when reaction is most violent and when liberals and democrats vacillate to the greatest degree. A revolutionary is one who teaches the masses to struggle in a revolutionary manner and nobody can possibly foresee the results of that teaching "

" rebolusyon ang susi sa pagbabago ", maraming nagsasabi na rebolusyon ang tanging daan upang mabago ang mga maling pamamahala sa atinmg bansa. Tunay ngang ang rebolusyon ang susi sapagkat noong Panahon ng mga Espanyol, ito ang naging paraan upang magkaroon ng kalayaan mula sa mga pang-aaping ginagawa ng mga Espanyol.

Masasabi ba natin na may naiambag ang wika upang magkaroon ng rebolusyon? Malaki ang naitulong ng wika sa pagkakaroon ng malawakang rebolusyon sa ating kasaysayan. Ang akda nio Andres Bonifacio na "Ang dapat mabatid ng mga Tagalog" at ni Marcelo H. del Pilar na "Pasyong dapat ipag-alab ng puso ng taong baba sa kalupitan ng Fraile" ay isang patunay na hindi lamang sandata ang siyang kinakailangan sa pakikipaglaban. Ang mga akdang iyon ang tumulong upang magising ang mga Pilipino sa pagdurusang natamo nito. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag ng mga may-akda ang silakbo ng kanilang mgas damdamin na mariing na p[inagbabawalan ng mga Espanyol noon. Ang wika ang naging daan sa ating mga bayani para maiparating sa mgas Pilipino ang tunay na kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Ito ang naging liwanag sa bawat dilim at ang naging susi sa edukasyon.

Ang rebolusyon ay hindi basta-bastang kaguluhan o pagrerebelde ng mga tao. Ito ay paglaban sa karapatan ng bawat isa sa tin at pagtanggol sa minamahal nating bansa. Kung walang nangyaring rebolusyon, maaaring magpasa-hanggang ngayon ay alipin parin tayo ng mga Espanyol at hindi tayo makakaranas ng kalayaan. Ano man mangyari sa bawat rebolusyon, hindi natin alam ang magiging resulta nito.


-------- JCDF (flores)

No comments:

Post a Comment