Thursday, December 3, 2009

Pananaw 4

The history of language is also a history of its speakers, reflecting the power, culture, conquests, prestige and occasionally the declining fortunes of its users. Through the study of its languages, we find a potted history of the world itself. Empires of the Word is the first and only book to recount this remarkable story in all its glorious variety. It reveals the amazing innovations in education, culture and diplomacy devised by speakers in the Middle East; surveys the uncanny resilience of Chinese throughout twenty centuries of invasions; charts the progress of Sanskrit from north India to Java and Japan; describes the struggle that gave birth to the languages of modern Europe; and measures the global spread of English. And it shows us that the languages of the future will, like the languages of the past, be full of surprises. By Ostler…

Iyan ay ang mga nilalaman ng akda ni Ostler kung ihahambing sa Pilipinas ay tulad din ng sinasabi niya na magbabago rin ang wika kasabay ng pagbago ng lipunan
magbabago pero hindi mawawala halimbawa magbabago rin ang wika kasabay ng pagbago ng lipunan magbabago pero hindi mawawala halimbawa english, filipino whatever lahat reflection nga ng lipunan so kung wala yung factors na nangangailangan para sa wika na iyon, mawawala din yung pagkatanyag ng isang bansa maging ang wika nito dahil nga ang wika nga ay buhay at dinamiko pero pano ba magbabago o uunlad ito kung hindi gagamitin social, economic at political factors pero matagal itong proseso
ang pagbabago rin ng lipunan ay matagal hindi mabilis marami ang makakaepekto
Sa kaso ng Pilipinas kung mawawala ang Filipino o English ay magkakkaroon o makaklikha ito ng bagong wika na masasabi kong manganganak ito tulad ng sa latin na nanganak ng german atbp, na kung ano mang wika ang available at ginagamit nung mga tao sa gitna ng pagbabago pwedeng evolved na filipino ito mode of production dictates the kind of society a civilization will have, halimbawa ulit, ang pilipinas ay malakolonyal at malapyudal ang katangian. ang wika natin ay nakaangkla sa pyudal na relasyon ng mga tao, nakatali sa lupa. kaya ang pagunlad ng wika natin ay nakabatay sa relasyon natin sa lupa. ngunit, sa pagkakaroon ng malakolonyal na katangian natin, inggles, kastila atbp kasama ang epekto ng globalisasyon o ang imperualismo ng mga kapitalistang bansa, nagiiba ang ating wika upang pagsilbihan ang komersiyalisado nitong pangangailangan


Jaybee Coronel
2009 79038
Dr. Siao Campoamor
University of the Philippines-Diliman
Fil 128

No comments:

Post a Comment