Sunday, December 27, 2009

Kahulugan ng Pag-aaral sa ating Wika

Isang pagpapakita ng pagiging nasyonalismo ang pagmamahal sa sariling bayan, pagpapahalaga sa sariling kultura at paglilingkod sa bansang sinilangan. Marami sa mga Pilipino ngayon ang nangingibang bansa upang doon hanapin ang kanilang kapalaran, magtrabaho sa mga dayuhan at magpaalipin sa kanila. Karamihan rin sa atin mas tinatangkilik ang gawa at produkto ng ibang bansa dahil ito ay mas maganda, mas matibay at mas may class. Sa larangan naman ng edukasyon, higit na binibigyan nila ng importansiya ang pag-aaral ng wikang Ingles at iba pang mga wikang banyaga kumpara sa sarili nating wika. Sa elementary at high school, major subject pa kung tawagin ang English, Math at Science. Saan na napunta ang ating wika? Ang wikang Filipino? Ano pa nga, e di ito ay ibinilang sa mga minor subjects. Bakit ganoon na lamang kababa ang pagtingin sa wika natin? Ano nga ba ang tunay na pagpapakahulugan sa nasyonalismo?
Ang nasyonalismo ay hindi lamang pagmamahal sa bayang sinilangan kundi kaakibat din nito ang pagmamahal sa sariling wika. Para sa akin, ang makamasang pag-aaral ng wika ay isa sa pagpapakita ng nasyonalismo. Wikang Filipino ang ating pambansang wika, ito ang wikang sinasambit at ginagamit ng ating mga kababayang Pilipino. Ang pag-aaral sa ating wika ay nangangahulugan ng pagrespeto natin sa ating bansang pinagmulan at pagrespeto sa mga taong pinaglaban ang ating kalayaan. Ito ay hindi lamang pag-aaral sa paggamit ng wika kundi pati ang kasaysayan nito at kung paano tayo nagkaroon ng sariling wika. Kung ano ang mga pinagdaanan ng ating wika upang magkaroon tayo ng sariling kakilanlan at upang mapanatili ito hanggang sa kasalukuyan ang tunay na kahulugan ng pag-aaral natin ng ating wika.

--FLORES

No comments:

Post a Comment