Sunday, December 6, 2009

Pananaw 8

Maraming nabanggit si Ostler na mga pahayag hinggil sa iba’t-ibang wika sa mundo na nangyayari din sa mga wika sa ating bansa. Isa sa mga benignity ni Ostler ay ang pamamayagpag ng Wikang Ingles na kalaunan ay mawawala narin. Totoo nga na dito sa ating bansa, ang mga may pera at malalakas lang ang may kakayahan upang makapag-aral ng Wikang Ingles. Napakataaas ng binibigay na importansya ng Pilipinas at ng mga Pilipino dito sapagkat Ingles ang lingua franca sa buong mundo. Nasabi din ni Ostler na isa sa mga factor ng pagpapanatili at pagpapalaganap ng wika ay ang tinatawag na kalakalan o trade at sinasabing ang wika na ginagamit ng mga tao sa lugar ng sentro ng kalakalan ang siyang mas nakaaangat. Gaya na lang dito sa Pilipinas, isa sa mga dahilan kung bakit Tagalog ang ating Pambansang Wika noon sapagkat Tagalog ang pangunahing wikang ginagamit dito sa Maynila na siyang sentro ng Pilipinas. Subalit ngayon Filipino na ang ating Pambansang Wika.
Ang ating mga katutubong wika ay naipapasa at natututunan ng mga bata ng hindi nila mamalayan, ang pagiging expose dito ay malaking tulong upang matuto ang isang tao sa wikang hindi niya kinagisnan, iyan ay nabanggit din ni Ostler sa kanyang libro.
Ang lahat ng mga pangyayaring sinulat ni Ostler hinggil sa mga wika ngayong sa daigdig ay pawang totoo sapagkat iyon ang nakikita natin at nasusuportahan ng mga detalye ang kanyang mga pahayag at ang kanyang paghula sa kung ano ang kahihinatnan ng mga nangungunang lingua ngayon ay maaaring tunay na mangyayari. Pangahas man siyang nagbigay ng prediksyon, hindi natin maikakaila na kung ano man ang mangyari sa iba’t-ibang wika sa mundo, ang wikang Filipino parin ang siyang dapat nating pagyamanin at higit na bigyang pansin.


JESSICA CARMELA D. FLORES

No comments:

Post a Comment