Friday, December 25, 2009

Wike: Pareparehong Karanasan

Sa unang pagtingin, tila walang kinalaman ang wika sa konteksto ng masa. Na ito ay isang aralin na hindi puwedeng umalis sa konteksto ng akademiya. Pero ang wika ay isang buhay na bagay. Ito ay nagiiba depende sa mga taong gumagamit nito at ang wika ngayon ay ibang iba sa wikang ginagamit noon.

Dahil buhay nga ang ating wika, ito ay isang bagay na nararanasan ng bawat tao. Ang pare parehong karanasang ito ang puwedeng gawin base sa pagaral ng wika at ng masa. Puwedeng makita sa paraang ng pagsalita kung papaano magisip ang isang henerasyon. Puwede itong gawing pangdagdag sa historya at mga pangyayari para makita ang pyskolohiya ng nakaraan o kahit ang ating kalagayan ngayon.

Maari rin gamitin ang pagaral ng wika para maintindihan kung papaano nagiisa at pagisahin ang isang bayan. Ang pagsasalita ay isang paraan para maihatid ang mga ideya sa ating mga kapwa at ito ay nagagamit sa mga proyekto at gawain ng mga tao. Nakikita sa mga nabubuong salita na umiikot sa bawat ideya ang pagkatao ng kilusan. Ito ang bumubuo ng identidad mga grupo at siya rin tumutulong para palakasin ang pagsamasama ng mga tao. Ang ating tuloy na paggamit at tuloy tuloy na kontribusyon sa wika ay marahil isa sa ating pinakaepektibong paraan para tayo ay magisa o kahit papaano ay magkaintindihan rin.

-Mark Derpo

No comments:

Post a Comment