Thursday, December 3, 2009

Pananaw 3

Isa sa usaping hindi matapos tapos sa ating bansa ay ang usapin ukol sa wika. Matagal ng pinagdedebatihan kung ano nga ba ang wika na dapat gamitin sa iba't ibang aspeto ng buhay na mga PIlipino. Isa sa mga nabanggit ni Nicholas Ostler ang nais kong pagtuunan ng pansin dahil masasabing maari ito maibagay sa konteksto ng Pilipinas. Nabanggit niya na maraming katanungan at criteria ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng wika. Ngunit kanyang sinabi na isa sa mga napansin niya sa wika na kadalsan na napagtutuunan ng pansin ay base sa mga polisiya na pinapatupad at dahil dito ang standard na napipili ay yung wika na ginagamit sa national capital. Nagbigay siya ng mga ilan halimbawa na maaring magpatunay sa obserbasyong ito. Maaring din maihalintulad ang kasalukuyang kalagayan ng wika dito sa ating bansa. Ang sentro ng bansa sa kasalukuyan ay ang Metro Manila, at masasabing ang dominanteng wika dito ay Tagalog at maaring masama na rin ang wika Ingles. Sabi nga ni Ostler " In the political economy of languages, it pays to be the dialect of a city that becomes a national capital..." Sa kasalukuyang kung nasaan ang kapangyarighan sa lipunan iyon ang siyang nagtatakda at sinusunod.
Ang pagbabago ay kailanman hindi maiiwasan. Kahit anong mangyari sa hinaharap nariyan palagi ang pagbabago. Tulad sa wika, sampagdaan ng panahon marami ang nagbabago, maaring ang pagpapakahulugan natin sa isang salita ay maging iba sa susunod na henerasyon. Parehong nabanggit ni David Crystal at Nicholas Ostler ang hindi maiiwasang pagbabago ng wika sa hinaharap. Sabi nga ni Crystal na kung patuloy ang pagbabago sa lipunan patuloy din ang pagbabago sa hinaharap. Magkahawig ang konseptong nais iparating ng dalawang eksperto ngunit mas masasabing mas tahasan at direktang nagbigay ng mga prediksyon si Ostler. Kanyang pinagtuunan ang maaring kahinatnan na wikang Ingles sa patuloy na pagbabago na nangyayari sa buong mundo. Ayon kay Ostler ang kasalukuyang estado ng wikang Ingles sa buong mundo ay sinusuportahan ng tatlong elemento: populasyon, posisyon at prestige, dahil sa tatlong ito nananatiling makapangyarihan ang wikang Ingles. Nabanggit rin ni Crystal na sa hinaharap may mga iba't ibang elemento na maaring magpabago sa kasalukuyang posisyon ng wikang Ingles at ang ilan dito ay ang mga negatibong reaskyon ng ibang bansa sa Ingles, patuloy na pagbabago sa populasyon sa buong daigdig at ang posibleng paghiwawalay ng mga dayalek. Ngunit ayon sa kanya sa huli ay masasabing Ingles pa rin ang siyang mananaig na wika. Ngunit para kay Ostler na maaring iba ang kahihinatnan ng wikang Ingles sa hinaharap dahil ayon sa kanya na maraming tao sa mundo ang bilingual, at sa pagiging bilingual ang isang wikang ginagamit ay bilang lingua franca lamang o para sa interkomunikasyon ngunit sa pang araw-araw na buhay ay ang wikang kinagisnan pa rin ang siyang ginagamit. Isa pa punto ni Ostler na walang katiyakan na sa hinaharap ay may pagkakaisa pa rin ang wikang ito. Maaring may mga isyu sa hinaharap na maging sanhi ng pagkakawatak watak ng wikang ito. Direktang nagbigay si Ostler ng mga prediksyon na maaring mangyari sa wikang Ingles, kanyang nabaggit na kasalukuyan ay nanatili na makapangyarihan ang bansang Amerika kaya naman nanatiling dominante ang kanilang wika, Ngunti ang lahat ay may hanggagnan, sa panahong ngayon maraming ng bansa nagsisimulang umunlad at umaangat kaya ang mag nabanngit ni Ostler ay posibleng magyari. Sabi nga nila ang tanging sigurado lamang sa mundo ay ang pagbabago.
Sa mga naunang talata ay nabigyan ng pansin ay mga maaring mangyari sa wikang Ingles sa hinaharap, ngunit isa ring mahalagang usapin sa atin mag Pilipino ang hinaharap ng dalawang wika na napakahalaga sa ating lipunan: ang wikang Filipino at Ingles. Para sa akin kung susundin ko ang pinagbasehan nina Crystal at Ostler, nakasalalay ang kahihinatnan ng dalawang wika sa usapin kung sino ang makapangyarihan sa hinaharap. Nasabi ko ito dahil kung titingnan natin sa kasalukuyan kung nasaan ang sentro ng kapangyarihan at kalakaran ay siya rin nagtatakda ng standard. Kamakailan lamang ay may panukalang batas ukol sa wika na dapat pagtuunan ng pansin. Dahil sa pagnanais ng mga namumuno na makisabay ang Pilipinas sa galaw ng globalisayon ay minarapat nila na bigyan din nang pansin ang wikang Ingles.Nakadepende ang hinaharap ng mga wikang tio kung ano nga ba ang mga layunin ng mga taong nagtatakda ng wika. Mas nais ba linangin at pagyamanin ang sariling atin o magtutuon ba tayo sa galaw ng mga bansang nakapaligid at makapangyarihan sa kasalukuyan at sa hinaharap?


Celine Agnes E. Resurreccion

No comments:

Post a Comment