Monday, January 18, 2010

ADIK >:)

Sa totoong pagpapakahulugan, ang salitang adik ay nagmula sa ingles na salitang ADDICT na ang ibig sabihin ay “someone who is devoted to something that it resembles addiction” o kaya naman ay “to be dependent on something”. Napalitan sa letrang “K” ang dulo ng salita nang ito ay isinalin sa salitang Pilipino, datapwat ito ay naging “Adik”. Ang salitang adik ay may negatibong dating sa mga makakarinig nito. Dahil ito sa kadahilanang ang adik ay karaniwang naiuugnay sa mga taong lulong sa masamang gamot, o ang mga tinatawag na “drug-addict”. Nilalayuan ang mga taong gumagamit nang ipinagbabawal na droga sapagkat may paniniwalang ang mga ito ay nakasisira ng bait na at nakakawala nang sarili. Bagkus, ang adik na mayaman ay kaiba sa adik na mahirap. Ang mga mayayaman na gumagamit nang droga ay hindi masyadong itinuturing na salot ng lipunan sapagkat ang paggamit nila ay sinasabi lamang na libangan nang mga ito. Sa kabilang banda, ang mahirap na drug-addict ay pinaniniwalaang nasasangkot sa mga makamundong bagay tulad ng rape, murder at kung anu-ano pa. Kalimitang nakukulong ang mga mahihirap na adik, samantalang nilalagay naman sa rehabilitation centers ang mga mayayamang adik.
Gayunpaman, sa panahon ngayon ang salitang ito ay naging parte na lamang ng araw araw na bokabularyo ng isang normal na mamamayan katulad ko. Ang salitang ito ay naging katumbas na nang salitang “grabe”, “sira” at “exaggerated”. Ito ay nagbabago depende sa bigkas. Kaya kung ang isang tao ay sasabihan nang bansag na “Adik ka!”, hindi na ito negatibo pagkat ito ay naging natural na lamang at hindi na masama ang pagkahulugan.

-Kzia Manto

No comments:

Post a Comment