Monday, January 4, 2010

Wikang Patok

Ang lipunan ay binubuo ng mga mamamayan na nabibilang sa iba’t ibang antas. Kalimitan nang ang antas na ay nahahati sa dalawa; ang mataas at mababang lipunan. Ang mataas na lipunan, base sa aking obserbasyon, ay kinabibilangan ng mga taong nagbuhat sa mayayamang mga pamilya; mga taong may malalaking pagaari at mga taong may kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang mababang lipunan ay binubuo ng mga odinaryong mamamayan: mga pamilyang nasa “middle class”, mga taong nasa ibaba ng status quo at mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga nasa mataas na lipunan. Ang madlang ito ay ang madalas kung tawagin natin na masa. Ang masa ang bumubuo sa pinakamalaking pangkat ng mamamayan sa bansa. Bagama’t hindi kabilang sa mataas na antas ng lipunan, ito ay nananatiling maimpluwensiya sa maraming bagay sa lipunan. Isa na rito ang malaking kontribusyon ng masa sa ating wika.
Ang makamasang wika ay wika ay ng mamamayan na binigyang kahulugan ng masa. Ang uri ng wikang ito ay produkto ng mga karanasan ng bawat isa sa mababang lipunan sa estadong kanilang ginagalawan. Ang wikang ito ay bunga ng pagsusumikap ng mga tao na magkaisa at magkaintindihan. Subalit kahit na ito ay ginagamit nang maraming tao, ito ay mahirap pa ring suriin at pagaralan sapagkat ito ay “diverse” at dahil na din sa mabilis nitong pagkalat. Ang wika na ginagamit nang masa ay binubuo ng mga salitang maaaring hindi pormal na itinuturo sa araling Pilipino at mga salitang nabuo lamang dahil sa maling paggamit o maling pagbigkas.
Nasa kultura na ng mga Pilipino ang pag-iimbento ng mga bagong salita at paggamit ng salitang banyaga na isasama sa wikang sarili. Ang mga slang na salita, kung tawagin natin, ay produkto nang malikhaing isip ng mga tao para bigyan ng kakaibang dating sa pandinig ang kanilang wika at para na din magkaroon ng sariling “identity” ang kanilang mga salita. Madalas pa nga, ang mga salitang ito ay nabubuo sa pagnanais na tumaliwas sa pormal na gamit ng wika na ipinanukala ng mga tao sa mataas na lipunan. Ang Gay Lingo, o ang lenggwaheng ginagamit ng mga mamamayang kabilang sa third sex, ay ang pinakamagandang halimbawa ng wika nang masa. Ang ganitong uri ng wika ay hindi lamang eksklusibo sa mga bakla, sa katunayan, malaking porsiyento ng populasyon ang pamilyar sa mga salitang ito at mangilan ngilan na din amg mga salitang naipauso ng lenggwahe na ito. Kabilang dito ang mga salitang chikadora, erpat o fadir, tepok at bongga. Ang wikang tulad ng mga ito ang nag-dedefine sa wika ng masa.

-Manto, Katrizia

No comments:

Post a Comment