Monday, January 4, 2010

Wika ng Masa at ang Pinaghugutan Nito

Ang masa o middle class ay mayroon sariling wika na kaiba sa mga elitista o upper class. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa iba't-ibang karanasan ng mga tao mula sa "middle class" at ang iba ay hango rin sa wika ng mga elitista na pinalawak lamang ng masa upang maging angkop sa lipunan na kanilang ginagalawan. Maaring halimbawa nito ay nag pagsasalita ng ingles ng mga elitista. Ang pag-iingles ay natural na lamang sa mga elitista dahil sila ang nakaaangat sa lipunan at ang pagsasalita ng wikang ingles ay nagpapakita ng kapangyarihan at estado ng isang tao sa lipunan na kanyang ginagalawan. Ngunit ang masa ay ayaw magpahuli sa ganitong pangyayari kaya't ang pag-iingles ng mga elitista ay ginaya ngunit pinalawak pa ng masa. Ang malaking pagkakaiba lamang ay taglish at hindi pormal ang uri pagsasalita ng masa kumpara sa mga elitista.


Kahit na ganito ang pagbuo ng masa sa wikang kanilang ginagamit ay malaki ang impluwensiya ng mga ito na napapatunayan sa mabilis na paglaganap ng wikang pangmasa dahil na rin siguro sa dami ng bilang ng mga tao na gumagamit nito o nabibilang sa middle class. Bukod pa sa paglaganap ng pagsasalita ng taglish ng masa ay mayroon pang ibang paraan ng pagbuo ng wika ang masa na naiimpluwensiyahan ng media na malaking parte ng buhay ng mga tao na nagmula sa middle class. Bukod pa dito ay maraming salitang bakla o gay lingo ang laganap ngayon sa mamayan dahil sa nakatutuwang pagbuo nito at kakaibang salita na simple lamang pala ang ibig sabihin gaya ng salitang thunders na ang ibig sabihin pala ay isang tao na matanda na o mayroon ng edad.Hindi pa dito natatapos ang pag-aaral ng makamasang wika sapagkat araw-araw itong nagbubunga ng panibagong wika na dapat pag-aralan kaya't hindi ito madali sapagkat kung mayroong bagong dumarating ay mayroon naman napapalitan o nawawala.

No comments:

Post a Comment