Sunday, January 24, 2010

Ligaya

Isa itong salita na maraming pagpapakahulugan base sa kung papaano ito nararanasan o natatamo sa buhay. Sa mayayaman, ligaya ay happiness which means the state or quality of being happy. Madalas nilang nakakamit ang kaligayahan sapagkat sila ay punong-puno ng grasya at swerte. Hindi na bago para sa kanila ang happiness dahil masaya na sila sa antas ng kanilang pamumuhay subalit sa mga mahihirap, ang kaligayahan ay madalang kung dumapo sa kanila. Masaya na sila sa kakaunting barya na kanilang malimos at sa kakapampot na pagkaing nakalagay sa kanilang mesa. Napakababaw nga kung tawagin ng mga mayayaman ang kaligayahan ng mga dukha at barya-barya lamang para sa kanila ang mga ito.
Sa mga estudyante, ligaya ang makapasa sa bawat pagsusulit at makakuha ng mataas ng grado. Sa mga guro, ligaya ang makapagbahagi ng kaalaman. Sa mga doctor, ligaya sa kanila ang makapanggamot subalit sa mga kriminal, higit silang masasayahan kapag nakapanakit sila ng tao. Sa mga bata, ligaya ang maglaro maghapon ngunit sa mga matatanda, ligaya ang makapag-relax. Sabi naman ng mga GRO, “ligaya ang itawag mo sa akin” pero bakit? Sapagkat sa tuwing sila ay magtatrabaho ligaya ang naidududlot nila sa kanilang mga costumer. Sa isang coke commercial ang sabi ay “open coca cola, open happiness” Masaya bang uminom ng coke? Siguro kasi, sa tuwing iinom tayo nun ay narerefresh tayo, masarap kasi kapag mainit ang panahon tapos my coke….happiness talaga!
Ang pagkain ay ligaya pang-tiyan, ang sex ay ligaya pang-sexual at ang bibliya ay ligaya pang-spiritual. Iba iba man pagpapakahulugan natin sa salitang ito higit natin itong mauunawaan kung ating nararanasan.

Jessica Carmela Flores

No comments:

Post a Comment