Thursday, January 14, 2010

puso =)

Kung literal na pagpapapkahulugan dito ay isang parte na katawan kung saan isa ito sa pinaka importante dahil ito ay responsable sa pag pump ng dugo patungo sa mga blood vessels natin na siya namang dinadala ang dugo sa iba't-ibang parte ng katawan. Ayan ang ilan sa pagpapakahulugan ng siyensa sa puso.
Kung tatanungin natin ang ibang tao kung ano ang kanilang pagpappakahulugan sa
puso ay isang representasyon sa sa parte ng katawan kung saan ito ay sumisimbolo ng pag-ibig sa isang tao. at mayroon itong ispesipikong korte na kahit sa pagpapaliwanag ng mga experto ay kasing laki ng ating "fist" Kaya na rin ganito ang interpretasyon ng mga tao dito ay sa kadahilanang tingin ng tao ay ito ay center of feelings, diba nga sinasabi ng mga ilan yung mga salitang "I love you from the bottom of my heart" na kung saan ay may paliwanang ang mga eksperto na hindi ito kadalasang hindi nangaggaling sa nararamdaman ng tao bagkus ay nagmumula ito sa tinatawag nilang hypothalamus. Isa na rin ay kung bakit ganoon ang pagpapapkahulugan ay sadyang mapagmahal ng tao, minsan nga ay sinasabi natin na ang isang tao na mabait at mapagmahal ay mayroong malambot o mabuting puso na kadalasan na masasabi nating may mabuting kalooban na siya rin madalas na tinutukoy ng mga tao na napaka abstrakto kung titignan mo, at ang mga masasakim ay matigas ang mga puso. At isa pang pagpapaliwanag ay isa itong ginagawang representasyon ng tao pag nasasaktan kaya sumikat ang salitang broken hearted at mga emo na rin na palagi nilang ginagamit na simbolo ang puso.Na kahit sa mga paliwanang ng mga eksperto ay ang mentalidad ng tao ang nakagagawa lamang nito (Sir pasensya na di ko kasi alam kung paano isususlat eh kung medyo naguluhan ka po ng kaunti)

No comments:

Post a Comment