Tuesday, January 19, 2010

Masa pa rin!

“Human beings, they insist, produce ideas as part of the production of the totality of their conditions of life. The production of ideas and concepts, therefore, “is directly interwoven with the material intercourse” that takes place among people. Indeed this, they suggest, is “the language of real life”.
Ang mga linyang ito ni David McNally ang para sa akin ang tumutukoy sa aralin ng wikang makamasa. Ang wikang makamasa ay tumutukoy sa wika ng mga taong nakapaloob sa produksyon o paggawa. Maaaring sabihing, samakatuwid, mga nasa mababang antas ng lipunan. Hindi maaaring maisama ditto ang klase ng wika sa loob ng akademya. Kahit pa nga marami ang tumutukoy dito na mataas na uri ng wika (patunay ang pangarap ng bawat isa na magkaroon ng diplomang maaaring isabit sa dingding upang mapatunayan ang pagkatao), hindi nangangahulugang kung akademiko o perpekto ay makamasa. Sa katunayan, para sa akin, kung ang isang salita ay laging nababago at hindi nakakulong sa iisang istruktura o sistema, ito ang makamasang wika. Ang masa kasi ay malaya. Napaka-dynamic dahil diverse. At ito ang katotohanan ng wika: nagbabago ito at ito ay nakabase pa rin sa mga taong gumagamit at nakikinabang.
Ang mentalidad na ang wika ng masa ay wika ng walang pinag-aralan at wika na dapat ay hindi binibigyang pansin dahil kakabit na nito ang konotasyon ng kababang-uri ang dapat nating maalis. Hindi dapat mawala sa isip natin ang pangunahing gamit ng wika:ang komunikasyon. Hindi natin maikakailang masa pa rin.

Honeylen

No comments:

Post a Comment