Tuesday, January 19, 2010

Anak ng kalabaw naman! Hmp.

Sa klase:
"Mga bata,ang kalabaw ay ang pambansang hayop ng Pilipinas."

Sa bukid:
"Anak,itali mo nang maayos ang kalabaw! 'Pag 'yan nakakawala, aba'y yari tayo!"

Sa eskinita:
"Wow pare! Dehins ka talaga tinatablan ng lamig noh? Lufet! Balat kalabaw ka nga!"

Sa restaurant:
"OMG. She's so maarte and mayabang kaya. Pero try to talk to him in English and gosh, you'll be shocked. She's so kalabaw kaya!"


Sa pangkalahatang kaalaman, ang kalabaw ay isang hayop. Para sa ating mga Pilipino, ito ang pambansang hayop. Sa isang magsasaka na ang papel sa moda ang produksyon ay magtanim, ang kalabaw ay isang katuwang. Sa konteksto naman ng pabalbal na wika ng mga Pinoy, madalas itong ikinakabit sa mga bagay na may kinalaman sa pagtitiis, pagtitiyaga at katatagan. Sausapin naman ng pagsasalita ng Inggles, kalabaw ka kung mali-mali. Sa lahat ng ito, makikitang ang terminong "kalabaw" ay nanganak na ng iba't ibang kahulugan. Sa pag-usbong ng samu't saring mga kahulugan ng termino, mababakas naman natin ang epekto ng sa kung anong uri sa lipunan nabibilang ang gumagamit.

Halimbawa na lamang, mapapansing sa paningin ng mga nasa mababang uri gaya ng mga magsasaka at manggagawa, ang terminong kalabaw ay walang problema. Samantalang kung gagamitin mo ito sa mga burgis, malamang ay hindi maging kaaya-aya ang magiging reaksyon nila dito. Ngunit bukod pa sa usapin ng iba't ibang uring may iba't ibang interes, pumapasok rin dito ang pagkakaiba ng oryentasyon ng mga mamamayan o kamulatan.

Sa konteksto ng mga naunang nabanngit na sitwasyon, makikita ring ang kamulatan ng isang tao sa isang bagay ay sadyang nakakaapekto sa pagpapakahulugan niya rito at kung paano niya ito gagamitin. Samakatuwid, malaki ang nagagawa ng ideolohiya sa wika. Kaya nitong gawing kumplikado ang isang simpleng salita.No comments:

Post a Comment