Tuesday, January 19, 2010

Wow, Sosyal!

“EiOwZ pOhw,.!” Oops, may Jologs.

“Let’s just ride the cab [pronounced as keb].” Okay, may conyo.


Kung may Jologs, meron din namang conyo.

Jologs, terminong kadalasang litaw at mula sa mas matataas na uri; pantukoy sa mga ‘hindi cool”. Conyo— “high-end”, inglesero. Pagtinging mula sa mas mababang uri.

“Yes naman, sosyal.”
Maaaring tingnan ang pagamit sa terminong sosyal bilang anyo ng “parody” sa mga nasa mataas na uri. Maaaring ito’y atake sa mataas na uri bilang “hudyat” ng “pagtaliwas” o pagpuna sa [mga] bagay na maaaring ikonsiderang “hindi angkop” sa kalagayan ng lipunan lalo sa perspektibo ng nasa mababang uri. Patunay nito ay ang kadalasang paggamit nito sa konteksto ng pang-uuyam o sarcasm. Kadalasang ginagamit ang “sosyal” bilang pagtukoy o reaksyon sa “sudden shift” ng isang tao [na nasa mas mababang uri] mula sa mas mataas na uri—kilos, salita o kakayahan. Maaari rin nating makita ito bilang atake sa mga kauri o dapat [suppose to be] ay kauri naman ng gumagamit na umaastang mas mataas, o nagpapakita ng pagkaangat mula sa kauri. Maaari rin itong tumukoy sa mga bagay na unusual para sa status o posisyon mo sa grupong kinabibilangan o sa lipunan.

Bagamat hindi naman masama ang pagiging sosyal—sapagkat maaari itong magpakita ng pag-unlad ng kalagayan o kakayahan ng isang tao—maaaring pagpapatanto lamang ito sa atin ng mga bagay na maitutukoy natin sa partikular na lebel o uri sa lipunan. Sinasabi rin nitong may malinaw na hatian ng mga uri at tunggalian ng mga ito na litaw sa lipunan, bagamat paminsanan ay subtle na mababakas natin sa pagklasipika sa mga bagay-bagay.

Jologs, conyo o dun ka man sa sinasabihan ng sosyal, alin ka man sa mga iyan, alin man diyan ang ginagamit mo pantukoy sa mga tao, mahalagang tandaan na ang lahat ng ito, bagamat wala namang validation sa mga pagkakategoryang ito, tila ang mga ito’y paggrupo grupo na hindi na nangangailangan ng malalimang pagpapaliwanag para bang mayroong kolektibong pagsang-ayon at pagtanggap dito.
Ito ay sapagkat ang mga ito’y nabubuo mula sa realidad at mula sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa iba’t ibang tao mula sa iba’t ibang antas ng pamumuhay—sosyal kumbaga.

No comments:

Post a Comment