Tuesday, January 19, 2010

Barbero

Barbero, isang barbero, salitang barbero, at usapang barbero. Ilan lamang ito sa mga salitang tumutukoy sa isang barbero ngunit iba't-iba ng kahulugan. Kung gayon ano nga ba ang barbero? Ang simpleng depinisiyon ng salitang barbero ay tumutukoy sa isang mangugupit ng buhok ng mga kalalakihan, ngunit sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ng ito ng ibang kahulugan.Sa pag-unlad ng wika, maraming salita ang nag-evolve at nagkaroon ng maraming kahulugan. Isa sa mga salitang ito ay ang salitang barbero na nagkaroon ng iba't-ibang kulay at gamit, karamihan nga sa mga ito ay mga negatibo ngunit maaring nakakatawa kahit na magkagayon. Dahil sa ating panahon ngayon, ang isang barbero ay hindi lamang simpleng gumugupit ng buhok ng mga kalalakihan, maari din silang maging isang tao na mahilig gumawa ng kwentong wala namang katotohanan o maaring ang ilan ay totoo ngunit ito ay mayroon ng dagdag at bawas sa kuwento na parang tsismis. Maaari din iugnay dito ang usapang barbero na ang ibig sabihin ay trash talk sa Ingles. Ang usapang barbero ay usapan ng mga barbero na nagbibiruan o nag-uusap ng wala namang laman ang pinag-uusapan kundi mga nakakatawa o payabangan lamang na pabiro. Dahil din ito ay nagkaroon ng isang negatibong ibig sabihin ang salitang barbero gaya ng sinungaling, mayabang, at walang sense kausap.Hindi ko alam kung papaano nagsimula ang pagbabago ng kahulagan ng salitang barbero na nagsimula sa isang gumugupit ng buhok hanggang mapunta sa isang tao na gumagawa ng kuwento. Ngunit sa aking pag-uugnay o mababaw na teorya, maaring ang usapang barbero, salitang barbero, at isang barbero ay nagsimula sa barber shop kasama ang grupo ng mga tao na nag-uusap o nagkukuwentuhan ng mga nakakatawang bagay hanggang nauwi sa payabangan o dagdag bawas na kuwento kaya't ito ay naging usapang barbero.


*robin anne Lucero

No comments:

Post a Comment