Sunday, January 31, 2010

Sigaw ng Manggagawa: Disenteng Trabaho, Disenteng Pamumuhay!

“Freedom" is a grand word, but under the banner of freedom for industry the most predatory wars were waged,under the banner of freedom of labour, the working people were robbed. The modern use of the term "freedom of criticism" contains the same inherent falsehood. Those who are really convinced that they have made progress in science would not demand freedom for the new views to continue side by side with old, but the substitution of the new views for the old. The cry heard today,"Long live freedom of criticism", is too strongly reminiscient of the fable of the empty barrel.

Living wage, paglikha ng trabaho, full employment, eksempsiyon sa pagbabayad ng buwis, pagseseguro sa kalusugan, pangangailangang medikal, kaseguruhan sa pagkain, murang pabahay para sa manggagawa at edukasyon. Mga hinaing na paulit-ulit at nakabibinging panawagan ng mga manggagawang Pilipino, marami pa ring mga dating suliranin na wala pa ring lunas. Di natatapos ang pakikibaka tungo sa matagal na nating mithiin, ang isang matiwasay at masaganang bansa. Nandiyan ang kakulangan sa sahod, kawalan ng seguridad sa trabaho,kontraktwalisasyon ng paggawa, patuloy na paglabag sa mga basehang karapatan ng mga manggagawa, lalo na sa pag-oorganisa. Nandiyan din ang mga isyu ng mga tinaguriang bagong bayani, ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs). Pareho ang hinihingi, ang proteksyon at pagkilala.Idagdag na rin natin ang mga bagong paghamon sa mga manggagawa, ang malawakang liberalisasyon sa buong mundo, ang pangingibabaw ng mga bansang tulad ng Tsina at Vietnam sa pandaigdigang negosyo, ang lumalawak na problema sa terorismo, ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at serbisyo na bunsod ng liberalisasyon at deregulasyon ng mga sektor gaya ng kuryente, tubig, langis at iba pa. Maraming mga suliranin na nangangailangan ng katugunan. Sa simulang bagong sentenaryo ng Kilusang Paggawa, naghahanap ang mga manggagawa ng pagbabagong tuluyang magbibigay ng bagong kaayusan. Sa Pamahalaan, sa mga Negosyante, sa lahat ng lider ng bansa, ngayon at sa mga susunod, Bagong Kaayusan ang hamon ng Manggagawa. Ang lahat ng ito ay bunsod ng kasakiman ng mga taong angat sa buhay. Pagkakaroon ng kalayaan sa aspeto ng paggawa, kalayaan na patas ang lahat ng bagay, kalayaan na magbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga manggagawa ng bansa.

Romhel M. De Jesus- ngayon lang ako naka-join sa blogs, sa wakas

No comments:

Post a Comment